Triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới
20:12', 10/8/ 2010 (GMT+7)

Ông Bùi Đắc Cường

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trên cả nước về triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) từ năm 2010-2020. PV Báo Bình Định đã phỏng vấn ông Bùi Đắc Cường, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, thuộc Sở NN-PTNT tỉnh về việc triển khai thực hiện công tác này trên địa bàn tỉnh.

* Xin ông cho biết mục tiêu tổng quát của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020?

-  Để triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành TƯ Đảng khóa X về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn có hiệu quả, thời gian qua, Chính phủ đã triển khai nhiều biện pháp, giải pháp để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra. Trong đó, xác định chương trình xây dựng NTM là một trong các nhiệm vụ quan trọng có mục tiêu tổng quát là xây dựng kết cấu hạ tầng KTXH từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch. Làm cho xã hội ở khu vực nông thôn ngày càng dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã Ban hành Quyết định 491/QĐ-TTg ngày 16.4.2009 về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM. Tiếp đó, ngày 2.2.2010, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 193/QĐ-TTg phê duyệt chương trình rà soát quy hoạch xây dựng NTM và thông tư của Bộ NN-PTNT về việc hướng dẫn quy hoạch nông nghiệp cấp xã theo bộ tiêu chí quốc gia về NTM. Ngày 4.6.2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 800/QĐ-TTg phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020. Có thể nói đây là chủ trương lớn của toàn Đảng, toàn dân, nhằm thay đổi bộ mặt về kinh tế - xã hội của khu vực nông thôn, nơi chiếm hơn 70% dân số của cả nước…

 

Trong thời gian qua, từ nguồn vốn Chương trình 135 của Chính phủ, cơ sở hạ tầng nông thôn ở tỉnh ta đã có sự chuyển biến đáng kể. - Trong ảnh: Một góc xã Hoài Sơn (Hoài Nhơn), một xã đặc biệt khó khăn nay đã thoát nghèo.Ảnh: N. Hân

 

* Như ông nói là Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM, vậy những tiêu chí đó là gì?

-  Theo Quyết định 491/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM thì đây là căn cứ để xây dựng nội dung chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; là cơ sở để kiểm tra, đánh giá công nhận xã đạt tiêu chuẩn NTM. Bộ tiêu chí này gồm 19 nội dung, quy định về việc quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ. Quy hoạch về phát triển hạ tầng KTXH, môi trường theo chuẩn mới. Quy hoạch phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có theo hướng văn minh, bảo tồn được bản sắc văn hóa tốt đẹp. Các tiêu chí về phát triển mạng lưới giao thông, thủy lợi, hệ thống điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, chợ, bưu điện, nhà ở dân cư, văn hóa, giáo dục, môi trường… Đây là cơ sở để xây dựng được nông thôn có sản xuất phát triển, cuộc sống của nông dân sung túc, đảm bảo diện mạo làng xã thay đổi, môi trường sạch đẹp.

 

Làng nghề gốm Vân Sơn (Nhơn Hậu- An Nhơn). Ảnh: Bá Phùng

 

* Hiện nay, việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh ta đang được triển khai như thế nào, thưa ông?

-  Tỉnh Bình Định thuộc vùng Duyên hải Nam Trung bộ, có 129 xã khu vực nông thôn trong tổng số 159 xã, phường, thị trấn với cơ cấu dân số hơn 72% sống ở khu vực nông thôn. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở NN-PTNT xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án Xây dựng NTM tỉnh Bình Định giai đoạn 2010-2020. Qua đó, xác định nhiệm vụ, nội dung và giải pháp thực hiện để đạt được các mục tiêu và tiêu chí NTM ở từng xã trong giai đoạn 2010-2020, định hướng đến năm 2030.

Hiện nay, tất cả 129 xã của 11 huyện, thành phố khu vực nông thôn đang triển khai quy hoạch xây dựng NTM theo Quyết định 193/QĐ-TTg ngày 2.2.2010 của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo Sở NN-PTNT phối hợp với UBND các huyện Tây Sơn, An Nhơn chọn 2 xã Bình Thành và Nhơn Lộc làm điểm xây dựng mô hình NTM cấp xã để nhân ra diện rộng. Đến nay, các xã đã xây dựng hoàn thành đề án xây dựng NTM cấp xã, được HĐND xã thông qua.

Bên cạnh đó, từ nay đến cuối năm 2010, UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành và các địa phương khảo sát, lồng ghép các chương trình, dự án để xây dựng đề án thực hiện chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020 và tiến hành triển khai thực hiện. Tỉnh cũng đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2015, 20% số xã trên địa bàn toàn tỉnh đạt tiêu chuẩn NTM và đến năm 2020, 50% số xã sẽ đạt tiêu chí này theo quy định của Thủ tướng Chính phủ…

* Xin cảm ơn ông!

  • N. Hân (thực hiện)
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Bắt được cá nhám nặng khoảng 1,5 tấn trên vùng biển Quy Nhơn   (10/08/2010)
Đã khẳng định được “chỗ đứng”, nhưng...   (09/08/2010)
Xăng dầu đồng loạt tăng giá   (09/08/2010)
Thị trường tiếp tục “cài số lùi”   (09/08/2010)
Giao khoán và quản lý bảo vệ gần 12.500 ha rừng   (09/08/2010)
Kiểm tra các điều kiện hợp pháp và chất lượng mũ bảo hiểm   (09/08/2010)
Đào tạo nghề cho hàng ngàn lao động ở khu vực nông thôn   (09/08/2010)
Tăng cường phòng chống dịch bệnh heo tai xanh  (09/08/2010)
Đưa lúa lai lên Kon Trú   (09/08/2010)
Điểm sáng hoàn thành nghĩa vụ thuế  (08/08/2010)
Ngân sách tỉnh hỗ trợ trên 400 triệu đồng thực hiện công tác khuyến công  (08/08/2010)
Tạo đà phát triển hàng công nghiệp nông thôn  (08/08/2010)
Phát triển vùng nguyên liệu mía lên 4.000 ha  (07/08/2010)
Đàn bò đang có xu hướng giảm  (07/08/2010)
Ngừng bán sản phẩm Vedan  (07/08/2010)