Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:
Là công việc thường xuyên, trách nhiệm cụ thể, thiết thân của mọi người
21:55', 5/1/ 2012 (GMT+7)

Trước yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, PV Báo Bình Định đã phỏng vấn đồng chí Lê Kim Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, về những vấn đề được đặt ra trong giai đoạn hiện nay khi triển khai công tác này.

* Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã chuyển sang một giai đoạn mới. Vậy những yêu cầu mới của nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Kim Toàn

- Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14.5.2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã xác định 3 yêu cầu nhằm phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian qua. Thứ nhất, là phải tạo sự thống nhất cao về nhận thức trong Đảng và xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, coi đây là công việc thường xuyên hằng ngày, là trách nhiệm cụ thể, thiết thân của mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Có thể nói, đây là bước tiến mới của Cuộc vận động đã được triển khai trong 4 năm qua, khi không phải vận động mới học, mới làm mà mỗi cán bộ, đảng viên, hội, đoàn viên phải coi việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên hằng ngày, là trách nhiệm của mình.

Thứ hai, các cấp ủy đảng phải lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ, kết hợp việc tổ chức học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các cuộc vận động và các phong trào đang triển khai trong Đảng và trong xã hội, góp phần đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng địa phương, cơ quan, đơn vị; kết hợp giữa xây và chống.

Và thứ ba, Chỉ thị yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác tu dưỡng, rèn luyện, cán bộ chủ chốt phải nêu cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu, của cấp trên; các cấp ủy phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm các quy định của tổ chức đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị và sự giám sát của nhân dân.

* Như vậy, các yêu cầu trên đã đặt ra những nhiệm vụ mới cho các cấp ủy, các ngành, các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên, người dân? 

- Có thể nói đây là những yêu cầu mới, nhiệm vụ mới, bởi việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh không thể nói chung chung bằng lời mà phải bằng việc làm cụ thể, thiết thực của mỗi cán bộ, đảng viên thông qua hiệu quả, chất lượng thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; thông qua mối quan hệ với nhân dân và đồng chí, đồng nghiệp, được cụ thể hóa bằng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên gắn với lĩnh vực công tác và chức trách, nhiệm vụ được giao. Những chuẩn mực đạo đức này không phải là người khác xây dựng và yêu cầu cán bộ, đảng viên làm mà được xây dựng từ yêu cầu, thực tiễn công việc của chính cán bộ, đảng viên đó, nghĩa là tự mình xây dựng và tự giác thực hiện.

 
Các cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” từ năm 2007 đến năm 2010 nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
 

Để việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt hiệu quả thì yêu cầu đầu tiên là mỗi tập thể và cá nhân phải tự giác thực hiện, có sự kiểm tra, giám sát của cấp ủy và sự giám sát của nhân dân.

Những nhiệm vụ mới nêu trên nhằm hướng tới mục đích cuối cùng là để mỗi cấp ủy đảng, cơ quan, ban, ngành, cá nhân tự hoàn thiện mình và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Vì vậy, tôi tin rằng mỗi tập thể và cá nhân sẽ thực hiện được các yêu cầu mà Chỉ thị 03-CT/TW đề ra.

* Thưa đồng chí, với nhiệm vụ là cơ quan thường trực giúp việc cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc tổ chức chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã triển khai nhiệm vụ này như thế nào để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới này?

- Để triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức quán triệt Chỉ thị này và Kế hoạch 03-KH/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tới các cấp ủy đảng trong tỉnh; tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 09-CT/TU về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh. Chúng tôi cũng đã triển khai các văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW và các nội dung liên quan, đặc biệt là triển khai cho cán bộ, đảng viên học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của năm 2011 và 2012 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” và nghiên cứu tác phẩm “Đường Kách mệnh” của Hồ Chủ tịch; yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị rà soát, bổ sung các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, xây dựng kế hoạch cụ thể của mỗi tập thể, cá nhân làm theo tấm gương đạo đức và phong cách của Bác.

Chúng tôi cũng đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với các cấp ủy đảng và tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

* Xin cảm ơn đồng chí!

  • NGUYÊN SƯƠNG (Thực hiện)
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Mang lại hiệu quả tích cực   (04/01/2012)
Đến hẹn lại… lo!  (04/01/2012)
Thông xe tuyến đường lên 2 xã vùng cao An Lão  (04/01/2012)
Nhiều cử tri bức xúc về lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép  (04/01/2012)
Quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ 3 BCH Trung ương Đảng   (04/01/2012)
Tiếp tục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”  (04/01/2012)
Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Anh hùng cho cựu chỉ huy Biệt động Sài Gòn và Tổng công ty 28  (04/01/2012)
Giá trị cao nhất là sự hợp tác dựa trên tình bạn  (03/01/2012)
Đại biểu HĐND tỉnh Lê Hữu Lộc tiếp xúc cử tri TP Quy Nhơn  (03/01/2012)
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thiện làm việc với huyện Tây Sơn và Sở NN-PTNT  (03/01/2012)
Tổ chức kỷ niệm Ngày Lưu trữ Việt Nam  (03/01/2012)
Đoàn công tác Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc tại tỉnh ta  (03/01/2012)
Tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế   (02/01/2012)
Tăng mức phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành Y tế  (02/01/2012)
Chính thức công bố quyết định thành lập thị xã An Nhơn  (01/01/2012)