• VIỆC TĂNG TUỔI NGHỈ HƯU:
    Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khóa XII) đã chủ trương tăng dần tuổi nghỉ hưu theo lộ trình và giao Quốc hội, Chính phủ nghiên cứu thực hiện. Bộ LÐ-TB&XH cũng đã trình phương án tăng tuổi nghỉ hưu, trong đó tuổi nghỉ hưu của nữ được nâng lên 60 và nam là 62.  Xem tiếp »
  • Hợp tác phát triển công nghiệp, thương mại Bình Ðịnh và các tỉnh Nam Lào:
    Nhằm tăng cường hợp tác phát triển trên lĩnh vực công nghiệp, thương mại, vừa qua, Sở Công Thương Bình Định và Sở Công Thương các tỉnh Nam Lào đã tiến hành ký kết các chương trình hợp tác trong giai đoạn 2018 - 2021. Xem tiếp »
  • Cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu địa phương, đơn vị phải xây dựng và công khai cam kết khắc phục khuyết điểm năm 2017, thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Ðó là một trong nhiều cách làm quyết liệt của Thị ủy An Nhơn để phát huy hơn nữa vai trò của lực lượng “đứng mũi chịu sào”. Xem tiếp »
  • Người dân ở thôn Diêm Vân, xã Phước Thuận (Tuy Phước) gọi điện đến “Ðường dây nóng” Báo Bình Ðịnh phản ánh, khoảng 2 tháng trở lại đây, hơn 200 hộ dân của thôn rất khổ sở vì không có nước sạch phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, dù đường ống nước sạch đã đến từng nhà. Xem tiếp »
  • Ðó là mục tiêu của Ðề án “Ðổi mới, phát triển các tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp tỉnh Bình Ðịnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” đã được UBND tỉnh phê duyệt ngày 2.4.2018. Xem tiếp »
Thông tin công cộng