• Nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh, góp phần xây dựng bộ máy hành chính công khai, minh bạch, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả là vấn đề quan trọng đặt ra trong giai đoạn hiện nay. Xem tiếp »
  • Dù có nhiều cố gắng trong công tác bảo vệ môi trường, nhưng hoạt động của các làng nghề trên địa bàn tỉnh vẫn còn tác động xấu đến môi trường khu dân cư. Thực tế này đòi hỏi ngành chức năng, chính quyền địa phương và người dân tại các làng nghề tăng cường hơn nữa việc bảo vệ môi trường để hoạt động sản xuất ổn định, bền vững. Xem tiếp »
  • Chủ động phòng chống dịch bệnh, phát hiện dịch sớm và kịp thời khống chế, không để dịch lớn xảy ra; giảm tỷ lệ mắc, chết do sốt xuất huyết; đẩy mạnh xã hội hóa công tác phòng chống... là những yêu cầu cấp bách khi dịch sốt xuất huyết Dengue được cảnh báo bùng phát trên diện rộng. Xem tiếp »
  • Vào mùa nắng nóng hằng năm, tình trạng thiếu nước sinh hoạt tại Phù Mỹ lại xảy ra trên diện rộng, khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Ðược sự quan tâm của UBND tỉnh, huyện Phù Mỹ đã và đang đầu tư sửa chữa, nâng cấp các công trình cấp nước sạch tập trung để đáp ứng nhu cầu người dân. Xem tiếp »
  • Minh bạch, trung thực trong kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập là giải pháp quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng. Nhiệm vụ này đã được Ban Thường vụ Ðảng ủy Khối các cơ quan tỉnh quan tâm chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trong Khối thực hiện nghiêm túc. Xem tiếp »
Thông tin công cộng